Exchange Server 2010
 
 
   
 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-01-30

E-mail

Tìm hiểu cách thiết lập và truy cập e-mail bằng Trình duyệt web của bạn.

Bắt đầu với Outlook Web App

Tìm hiểu về những thao tác bạn có thể thực hiện với tài khoản e-mail của mình.

Bắt đầu với Outlook trên Web

Thiết lập E-mail

Thiết lập chương trình e-mail ưa thích để sử dụng với tài khoản của bạn.

Thiết lập E-mail

Trò chuyện trong Outlook Web App

Tìm hiểu cách sử dụng nhắn tin tức thời trong Outlook Web App.

Trò chuyện trong Outlook trên Web

Sử dụng các Quy tắc để Tự động Chuyển tiếp Thư tới Tài khoản Khác

Sử dụng các quy tắc để tự động chuyển tiếp hoặc chuyển hướng thư đến sang tài khoản khác.

Sử dụng các Quy tắc để Tự động Chuyển tiếp Thư

Tạo Thư

Tạo và gửi thư.

E-mail

Tìm hiểu về Quy tắc Hộp thư đến

Tạo quy tắc để quản lý e-mail đến của bạn.

Tạo Quy tắc

Tìm kiếm Mục

Tìm hiểu cách tìm kiếm mục trong Hộp thư đến của bạn.

Tìm kiếm Mục

Làm việc với Phần đính kèm

Đính kèm tài liệu vào thư hoặc yêu cầu gặp mặt.

Làm việc với Phần đính kèm