Exchange Server 2010
 
 
   
 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-01-24

Danh bạ và Nhóm

Sử dụng danh bạ và nhóm để lưu trữ thông tin trong sổ địa chỉ e-mail cá nhân.

Bắt đầu với Outlook Web App

Tìm hiểu về những thao tác bạn có thể thực hiện với tài khoản e-mail của mình.

Bắt đầu với Outlook trên Web

Danh bạ

Sử dụng sổ địa chỉ cá nhân để tìm người liên hệ của bạn.

Liên hệ

Tạo Số liên lạc

Lưu thông tin về số điện thoại và địa chỉ cho người mà bạn liên lạc.

Tạo Liên hệ

Tạo nhóm

Tạo một danh sách riêng để gửi e-mail đến nhiều người mà không cần nhập từng địa chỉ riêng.

Tạo Nhóm

Tạo Nhóm Chung

Tạo một nhóm chung mới để chia sẻ với người khác hoặc tham gia nhóm đã liệt kê trong sổ địa chỉ dùng chung của bạn.

Tạo Nhóm Công cộng