Exchange Server 2010
 
 
   
 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-01-24

Lịch và Lời nhắc

Sử dụng lịch của bạn để lưu trữ thông tin về các cuộc hẹn và cuộc họp.

Bắt đầu với Outlook Web App

Truy cập tài khoản của bạn trên bất kỳ máy tính nào có trình duyệt Web và kết nối Internet.

Bắt đầu với Outlook trên Web

Tạo Cuộc hẹn

Tạo một cuộc hẹn trên lịch của bạn.

Lịch

Đề nghị Cuộc họp

Gửi một yêu cầu gặp mặt đến người khác.

Yêu cầu Cuộc họp

Hỗ trợ Lập lịch trình

Tìm thời gian tốt nhất để thiết lập các cuộc họp với người khác.

Trợ lý Lập lịch biểu

Đặt Mục Lặp lại

Thiết lập một cuộc họp hoặc cuộc hẹn để thường xuyên diễn ra qua thời gian.

Đặt Mục Lặp lại

Cờ và Lời nhắc

Đặt lời nhắc theo dõi trên thư trong hộp thư của bạn.

Cờ và Lời nhắc