Exchange Server 2010
 
 
   
 

Áp dụng với: Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-01-24

Thư Thoại

Bạn có thể nghe thư thoại từ điện thoại di động của mình, nghe thông tin e-mail và thông tin lịch và quản lý tất cả những thông tin đó bằng giọng nói qua điện thoại.

Thuật sỹ Tự Trợ giúp cho Thư Thoại

Sử dụng thuật sỹ trợ giúp để tìm chỉ dẫn về thiết lập và sử dụng thư thoại Outlook của bạn.

Thiết lập Thư Thoại của bạn

Tìm hiểu về Outlook Voice Access

Tìm hiểu thêm về cách truy cập thư thoại qua điện thoại.

Tìm hiểu về Outlook Voice Access

Tìm hiểu về Xem trước Thư Thoại

Sử dụng tính năng này để xem phiên bản văn bản của thư thoại đến của bạn.

Tham chiếu Thư Thoại trên Điện thoại Di động

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh cho Outlook Voice Access

In hoặc tải xuống phiên bản PDF của các menu trong Outlook Voice Access.

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh cho Outlook Voice Access

Tìm hiểu về Quy tắc Trả lời Cuộc gọi

Thiết lập Quy tắc Trả lời Cuộc gọi để báo cho hệ thống thư thoại cách xử lý cuộc gọi đến của bạn.

Thiết lập Quay số Nhanh cho Thư Thoại

Câu hỏi thường gặp: Thư Thoại

Bạn có câu hỏi về thư thoại Outlook. Chúng tôi đã có câu trả lời.

Câu hỏi Thường gặp về Thư Thoại