Exchange Server 2010
 
 
   
 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2013-01-21

Thiết lập E-mail

Bạn có thể sử dụng nhiều chương trình e-mail khác nhau để truy cập tài khoản e-mail của mình.

Trình hướng dẫn Trợ giúp Thiết lập E-mail

Sử dụng trình hướng dẫn trợ giúp để tìm hướng dẫn thiết lập chương trình e-mail của bạn.

Trình hướng dẫn Trợ giúp Thiết lập E-mail

Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web

Bạn có thể truy cập e-mail của bạn từ mọi trình duyệt Web.

Làm thế nào để đăng nhập vào Outlook Web App

Truy cập Tài khoản của bạn bằng cách Sử dụng Mac

Truy cập tài khoản e-mail từ máy Mac của bạn.

Truy nhập Tài khoản của bạn bằng máy Mac

Kết nối Outlook với Tài khoản Này

Kết nối với tài khoản e-mail của bạn bằng Outlook.

Kết nối Outlook với Tài khoản Này

Tìm hiểu về Tài khoản đã Kết nối

Thiết lập kết nối với các tài khoản e-mail khác của bạn để bạn có thể truy cập tất cả e-mail từ tài khoản dựa trên ứng dụng web qua internet.

Tìm hiểu về Tài khoản đã Kết nối

Truy cập Tài khoản của bạn bằng Chương trình E-mail IMAP hoặc POP

Truy cập tài khoản e-mail của bạn bằng bất kỳ chương trình thư trên Internet nào.

Sử dụng chương trình E-Mail IMAP hoặc POP

Chương trình và Tính năng E-Mail được Hỗ trợ

Tìm hiểu về các chương trình mà bạn có thể sử dụng để truy cập tài khoản e-mail của mình.

Chương trình và Tính năng E-mail được Hỗ trợ