Exchange Server 2010
 
 
   
 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2014-06-24

E-mail

Sử dụng tài khoản e-mail của bạn từ mọi Trình duyệt web.

E-mail

Thiết lập E-mail

Thiết lập chương trình e-mail ưa thích để sử dụng với tài khoản của bạn. Đi đến trang Trình hướng dẫn Trợ giúp Thiết lập E-mail .

Thiết lập E-mail

Lịch và Lời nhắc

Lập lịch trình các cuộc họp và cuộc hẹn trên lịch của bạn.

Lịch và Lời nhắc

Điện thoại Di động

Thiết lập điện thoại di động của bạn để truy cập vào e-mail, lịch và danh bạ của bạn. Đi đến trang Thuật sỹ Thiết lập Điện thoại Di động .

Điện thoại Di động

Danh bạ và Nhóm

Lưu thông tin về số điện thoại và địa chỉ cho người mà bạn liên lạc.

Liên hệ và Nhóm

Tuỳ chọn

Tuỳ chỉnh các cài đặt cho tài khoản của bạn.

Tuỳ chọn

Thư Thoại

Thiết lập thư thoại và tìm hiểu về cách truy cập vào e-mail, lịch và danh bạ bằng cách dùng lệnh thoại.

Thư Thoại

Video Trợ giúp Outlook Web App

Xem các video giới thiệu cách thiết lập email của bạn và thực hiện các tác vụ chung khác.

Video Trợ giúp Outlook Web App