Exchange Server 2010
 
 
   
 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-02-06

Tuỳ chọn

Sử dụng trang Tuỳ chọn để thay đổi cài đặt cho tài khoản của bạn.

Thông tin Tài khoản

Xem và cập nhật thông tin về tài khoản của bạn.

Thông tin Tài khoản

Tab Tài khoản được Kết nối

Thiết lập tài khoản của bạn để nhận e-mail từ tài khoản e-mail khác của bạn.

Thiết lập E-mail

Tham chiếu Tuỳ chọn

Xem tất cả các cài đặt bạn có thể sử dụng để tuỳ chỉnh tài khoản của mình.

Tham chiếu Tuỳ chọn

Thay đổi Mật khẩu Tài khoản của bạn

Truy cập Login.Live.com để thay đổi mật khẩu cho tài khoản của bạn.

Thay đổi Mật khẩu Tài khoản của bạn

Tab Trả lời Tự động

Đặt gửi trả lời tự động khi bạn không hồi đáp e-mail.

Tab Trả lời Tự động

Tab Soát chính tả

Đặt tuỳ chọn này để sử dụng khi bạn kiểm tra chính tả trong thư đi của bạn.

Tab Chính tả