Exchange Server 2010
 
 
   
 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-01-30

อีเมล

เรียนรู้วิธีตั้งค่าและเข้าถึงอีเมลในโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

การเริ่มต้นใช้งาน Outlook Web App

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยบัญชีอีเมลของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน Outlook บนเว็บ

การตั้งค่าอีเมล

ตั้งค่าโปรแกรมอีเมลรายการโปรด เพื่อใช้กับบัญชีของคุณ

การตั้งค่าอีเมล

การสนทนาใน Outlook Web App

เรียนรู้วิธีใช้การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีใน Outlook Web App

สนทนาใน Outlook บนเว็บ

การใช้กฎต่างๆ เพื่อส่งต่อข้อความไปยังบัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ

การใช้กฎต่างๆ เพื่อส่งต่อโดยอัตโนมัติหรือเปลี่ยนเส้นทางจดหมายขาเข้าไปยังบัญชีอื่น

ใช้กฎต่างๆ เพื่อส่งต่อข้อความโดยอัตโนมัติ

การสร้างข้อความ

สร้างและส่งข้อความ

อีเมล

การศึกษาเกี่ยวกับกฎของกล่องขาเข้า

สร้างกฎสำหรับการจัดการอีเมลขาเข้า

การสร้างกฎ

การค้นหารายการ

เรียนรู้วิธีค้นหารายการในกล่องขาเข้า

การค้นหารายการ

การทำงานกับสิ่งที่แนบมา

แนบเอกสารไปกับข้อความหรือการเรียกประชุม

การทำงานกับสิ่งที่แนบมา