Exchange Server 2010
 
 
   
 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-02-06

สำหรับผู้ดูแลระบบ Exchange Online

ค้นหาวิธีใช้ที่จำเป็นสำหรับการจัดการกับการทำงานประจำวันสำหรับองค์กร Exchange Online ของคุณ

การจัดการองค์กรของคุณ - Live@edu

เรียนรู้วิธีการจัดการ Exchange Online ที่มี Outlook Live สำหรับ Live@edu

จัดการองค์กรของคุณ - Live@edu

จัดการองค์กรของคุณ - Office 365 for Enterprises

เรียนรู้วิธีการจัดการ Exchange Online ด้วย Microsoft Office 365 for enterprises

จัดการ Exchange Online สำหรับองค์กร

การจัดการองค์กรของคุณ - Office 365 สำหรับธุรกิจเฉพาะทางและธุรกิจขนาดย่อม

เรียนรู้วิธีการจัดการ Exchange Online ด้วย Microsoft Office 365 for professionals and small businesses

จัดการ Exchange Online สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก