ตัวช่วยสร้างการติดตั้งโทรศัพท์มือถือ
คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างนี้เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับเป็นแบบส่วนตัวในการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตให้เข้าถึงบัญชีของคุณ ถ้าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ของคุณสนับสนุน Exchange ActiveSync (หรือที่เรียกว่าอีเมล Exchange), POP3 และ IMAP4 คุณสามารถเลือกประเภทของบัญชีที่ต้องการจะติดตั้งได้ Exchange ActiveSync ได้รับการออกแบบให้ทำข้อมูลอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน และข้อมูอื่นๆ ให้ตรงกัน บัญชี POP3 และ IMAP4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งและรับข้อความอีเมล    ถ้าคุณไม่เห็นส่วนติดต่อผู้ใช้ของตัวช่วยสร้างขณะดูเพจนี้ แสดงว่าคุณไม่ได้ดูเพจนี้จากเว็บไซต์ Help.Outlook.com เมื่อต้องการใช้ตัวช่วยสร้าง ให้ไปที่ ที่เว็บไซต์ Help.Outlook.com