Exchange Server 2010
 
 
   
 

นำไปใช้กับ: Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-01-24

จดหมายเสียง

คุณสามารถฟังจดหมายเสียงจากโทรศัพท์มือถือของคุณ ฟังข้อมูลอีเมลและปฏิทิน และจัดการสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้ โดยใช้เสียงของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือ

ตัวช่วยสร้างวิธีใช้จดหมายเสียงด้วยตนเอง

ใช้ตัวช่วยสร้างวิธีใช้เพื่อค้นหาคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าและใช้จดหมายเสียง Outlook ของคุณ

ตั้งค่าจดหมายเสียง

เรียนรู้เกี่ยวกับ Outlook Voice Access

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงจดหมายเสียงของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือ

เรียนรู้เกี่ยวกับ Outlook Voice Access

การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงตัวอย่างจดหมายเสียง

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อดูข้อความจดหมายเสียงขาเข้าของคุณในแบบข้อความ

การอ้างอิงโทรศัพท์มือถือและจดหมายเสียง

คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ Outlook Voice Access

พิมพ์หรือดาวน์โหลดเมนูใน Outlook Voice Access ในรูปแบบ PDF

คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ Outlook Voice Access

เรียนรู้เกี่ยวกับกฎการตอบรับสาย

ตั้งค่ากฎการตอบรับสายเพื่อแจ้งระบบจดหมายเสียงถึงวิธีที่จะจัดการกับสายเรียกเข้า

ตั้งค่าการโทรด่วนสำหรับจดหมายเสียง

คำถามที่ถามบ่อย: จดหมายเสียง

คุณมีคำถามเกี่ยวกับจดหมายเสียง Outlook เรามีคำตอบ

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับจดหมายเสียง