Exchange Server 2010
 
 
   
 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-01-24

Kontakter och grupper

Använd kontakter och grupper när du vill lagra information i din personliga adressbok med e-postadresser.

Komma igång med Outlook Web App

Läs mer om vad du kan göra med e-postkontot.

Komma igång med Outlook på webben

Kontakter

Använd din personliga adressbok när du vill hitta dina kontakter.

Kontakter

Skapa en kontakt

Spara telefon- och adressuppgifter för en person du kommunicerar med.

Skapa en kontakt

Skapa en grupp

Skapa en privat lista när du vill skicka e-post till flera personer utan att behöva ange varje adress för sig.

Skapa en grupp

Skapa en offentlig grupp

Skapa en ny offentlig grupp som du kan dela med andra eller gå med i en grupp som listas i den delade adressboken.

Skapa en offentlig grupp