Installationsguide för mobiltelefon
Använd den här guiden om du behöver anpassade anvisningar för hur du konfigurerar din mobiltelefon eller skrivplatta för åtkomst till ditt konto. Om mobiltelefonen eller enheten har stöd för Exchange ActiveSync (kallas även Exchange-e-post), POP3 och IMAP4 kan du välja vilken typ av konto som ska konfigureras. Exchange ActiveSync är utvecklat för synkronisering av e-post och kalender-, kontakt- och uppgiftsinformation samt annan information. POP3- och IMAP4-konton är utvecklat för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.    Om guidegränssnittet inte syns på sidan, ser du inte sidan från webbplatsen Help.Outlook.com. Använd guiden genom att gå till på webbplatsen Help.Outlook.com.