Exchange Server 2010
 
 
   
 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2012-01-24

Kontakti i grupe

Koristite kontakte i grupe da biste sačuvali informacije u svom ličnom adresaru e-pošte.

Prvi koraci u programu Outlook Web App

Saznajte više o tome šta možete da radite na svom nalogu e-pošte.

Prvi koraci u programu Outlook na vebu

Kontakti

Koristite lični adresar da biste pronašli kontakte.

Kontakti

Kreiranje kontakta

Sačuvajte broj telefona i adresu osobe sa kojom komunicirate.

Kreiranje kontakta

Kreiranje grupe

Kreirajte privatnu listu za slanje e-pošte na adrese više osoba odjednom, a da ne morate da unosite svaku adresu posebno.

Kreiranje grupe

Kreiranje javne grupe

Kreirajte novu javnu grupu za deljenje sa ostalima ili se pridružite grupi iz deljenog adresara.

Kreiranje javne grupe