Exchange Server 2010
 
 
   
 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2012-01-24

Kalendar i podsetnici

Koristite kalendar za čuvanje informacija o zakazanim obavezama i sastancima.

Prvi koraci u programu Outlook Web App

Pristupite nalogu sa bilo kog računara koji ima Veb pregledač i Internet vezu.

Prvi koraci u programu Outlook na vebu

Kreiranje zakazane obaveze

Kreirajte zakazanu obavezu u kalendaru.

Kalendar

Poziv za sastanak

Pošaljite zahtev za sastanak drugim korisnicima.

Poziv za sastanak

Pomoćnik za planiranje

Utvrdite najbolji termin sastanka sa drugim korisnicima.

Pomoćnik za planiranje

Postavljanje periodične stavke

Postavite sastanak ili zakazanu obavezu tako da se redovno ponavljaju.

Postavljanje periodične stavke

Zastavice i podsetnici

Postavite podsetnike za praćenje na poruke u poštanskom sandučetu.

Zastavice i podsetnici