Exchange Server 2010
 
 
   
 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2014-06-24

E-pošta

Koristite svoj nalog e-pošte preko bilo kog Veb pregledača.

E-pošta

Konfigurisanje e-pošte

Podesite omiljeni program za razmenu e-pošte koji želite da koristite za svoj nalog. Idite na stranicu Čarobnjak za pomoć pri konfigurisanju e-pošte .

Podešavanje e-pošte

Kalendar i podsetnici

Pomoću kalendara planirajte sastanke i zakazane obaveze.

Kalendar i podsetnici

Mobilni telefoni

Konfigurišite mobilni telefon za pristup e-pošti, kalendaru i kontaktima. Idite na stranicu Čarobnjak za podešavanje mobilnog telefona .

Mobilni telefoni

Kontakti i grupe

Sačuvajte broj telefona i adresu osoba sa kojim komunicirate.

Kontakti i grupe

Opcije

Prilagodite postavke svom nalogu.

Opcije

Govorna pošta

Podesite govornu poštu i saznajte kako da pristupite e-pošti, kalendaru i kontaktima pomoću glasovnih komandi.

Govorna pošta

Video zapisi pomoći za Outlook Web App

Pogledajte ove video zapise da biste saznali kako da konfigurišete e-poštu i kako da obavljate ostale uobičajene zadatke.

Video zapisi pomoći za Outlook Web App