Čarobnjak za podešavanje mobilnog telefona
Ovaj carobnjak mozete da koristite da biste dobili prilagodena uputstva za konfigurisanje mobilnog telefona ili tableta tako da preko njega pristupite nalogu. Ako vaš mobilni telefon ili uređaj podržava Exchange ActiveSync (naziva se i Exchange e-pošta), POP3 i IMAP4, možete da odaberete tip naloga koji ćete podesiti. Exchange ActiveSync je osmišljen tako da sinhronizuje e-poštu, kalendare, kontakte, zadatke i druge informacije. POP3 i IMAP4 nalozi su osmišljeni za slanje i prijem e-poruka.    Ako prilikom prikazivanja ove stranice ne vidite interfejs čarobnjaka, ne prikazujete stranicu sa Veb lokacije Help.Outlook.com. Da biste koristili čarobnjak, idite na stranicu na Veb lokaciji Help.Outlook.com.