Exchange Server 2010
 
 
   
 

Primenjuje se na: Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange

Poslednja izmena teme: 2012-01-24

Govorna pošta

Govornu poštu možete da preslušate na mobilnom telefonu, a možete da preslušate i e-poštu, kao i informacije kalendara, odnosno možete svim tim da upravljate zahvaljujući glasovnom pristupu ovim funkcijama preko telefona.

Čarobnjak za samopomoć za govornu poštu

Koristite čarobnjak za pomoć da biste pronašli uputstva za podešavanje i korišćenje Outlook govorne pošte.

Podešavanje govorne pošte

Saznajte više o glasovnom pristupu programu Outlook

Saznajte više o načinu pristupa govornoj pošti preko telefona.

Saznajte više o programu Outlook Voice Access

Saznajte više o pregledu govorne pošte

Koristite ovu funkciju za prikaz tekstualne verzije dolazne poruke govorne pošte.

Referenca za pristup govornoj pošti preko mobilnog telefona

Vodič za brzi početak za glasovni pristup programu Outlook

Odštampajte ili preuzmite PDF verziju menija programa Outlook Voice Access.

Vodič za brzi početak za glasovni pristup programu Outlook

Saznajte više o pravilima odgovaranja na poziv

Postavite pravila odgovaranja na poziv da biste sistemu govorne pošte odredili kako da upravlja dolaznim pozivima.

Podešavanje brzog pozivanja za govornu poštu

Najčešća pitanja: govorna pošta

Imate pitanja u vezi sa Outlook govornom poštom. Mi imamo odgovore.

Najčešća pitanja o govornoj pošti