Exchange Server 2010
 
 
   
 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2013-01-21

Konfigurisanje e-pošte

Za pristup svom nalogu e-pošte možete da koristite više različitih programa za e-poštu.

Čarobnjak za pomoć pri konfigurisanju e-pošte

Koristite čarobnjak za pomoć da biste pronašli uputstva za konfigurisanje programa za e-poštu.

Čarobnjak za pomoć pri konfigurisanju e-pošte

Prijavljivanje u e-poštu pomoću Veb pregledača

E-pošti možete da pristupite pomoću bilo kog veb pregledača.

Prijavljivanje na Outlook Web App

Pristupanje nalogu sa Mac operativnog sistema

Pristupite svom nalogu e-pošte sa Mac računara.

Pristupanje nalogu sa Mac operativnog sistema

Povezivanje programa Outlook sa ovim nalogom

Uspostavite vezu sa svojim nalogom e-pošte pomoću programa Outlook.

Povezivanje programa Outlook sa ovim nalogom

Saznajte više o povezanim nalozima

Podesite vezu sa drugim nalozima e-pošte kako biste celokupnoj e-pošti mogli da pristupate preko naloga zasnovanog na tehnologiji oblaka.

Saznajte više o povezanim nalozima

Pristup nalogu pomoću IMAP ili POP programa za e-poštu

Pristupite svom nalogu e-pošte pomoću bilo kog programa za e-poštu na internetu.

Korišćenje IMAP ili POP programa za e-poštu

Podržani programi za e-poštu i podržane funkcije

Saznajte više o programima koje možete da koristite za pristup svom nalogu e-pošte.

Podržani programi za e-poštu i podržane funkcije