Exchange Server 2010
 
 
   
 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2012-02-06

Opcije

Koristite stranicu „Opcije“ da biste promenili postavke za svoj nalog.

Informacije o nalogu

Pregledajte i ažurirajte informacije o svom nalogu.

Informacije o nalogu

Kartica „Povezani nalozi“

Postavite svoj nalog tako da primate e-poštu sa ostalih naloga.

Podešavanje e-pošte

Preporuke vezane za opcije

Pogledajte sve postavke koje možete da koristite za prilagođavanje naloga.

Reference za opcije

Promena lozinke naloga

Idite do stranice Login.Live.com da biste promenili lozinku za svoj nalog.

Promena lozinke naloga

Kartica „Automatski odgovori“

Podesite opciju automatskog odgovaranja kad ne možete da odgovorite na e-poštu.

Kartica „Automatski odgovori“

Kartica „Pravopis“

Podesite opcije koje želite da koristite kada proveravate pravopis u odlaznim porukama.

Kartica „Pravopis“