Exchange Server 2010
 
 
   
 

Velja za: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Zadnje spreminjanje teme: 2012-02-06

Možnosti

Nastavitve za račun lahko spremenite na strani »Možnosti«.

Podatki o računu

Oglejte si podatke o svojem računu in jih posodobite.

Podatki o računu

Zavihek »Povezani računi«

Nastavite svoj račun za prejemanje e-pošte iz svojih ostalih e-poštnih računov.

Nastavitev e-pošte

Opis menija »Možnosti«

Oglejte si vse nastavitve za prilagoditev računa.

Opis menija »Možnosti«

Spreminjanje gesla za račun

Geslo za račun lahko spremenite na spletnem mestu Login.Live.com.

Spreminjanje gesla za račun

Kartica »Samodejni odgovori«

Nastavite samodejne odgovore, ki se bodo pošiljali, ko ne boste odgovarjali na e-pošto.

Kartica »Samodejni odgovori«

Kartica »Črkovanje«

Nastavite možnosti črkovanja besedila odhodnih sporočil.

Kartica »Črkovanje«