Exchange Server 2010
 
 
   
 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2012-01-24

Kontakty a skupiny

Kontakty a skupiny môžete použiť na ukladanie informácií do osobného e-mailového adresára.

Začíname s aplikáciou Outlook Web App

Získajte ďalšie informácie o možnostiach e-mailového konta.

Začíname s Outlookom na webe

Kontakty

Použite svoj osobný adresár na vyhľadávanie kontaktov.

Kontakty

Vytvorenie kontaktu

Uložte si informácie o telefónnom čísle a adrese osoby, s ktorou komunikujete.

Vytvorenie kontaktu

Vytvorenie skupiny

Vytvorte si súkromný zoznam na odosielanie e-mailových správ viacerým osobám, aby ste nemuseli zadávať každú adresu osobitne.

Vytvorenie skupiny

Vytvorenie verejnej skupiny

Vytvorte novú verejnú skupinu, ktorú môžete zdieľať s inými ľuďmi, alebo sa pridajte do skupiny uvedenej v zdieľanom adresári.

Vytvorenie verejnej skupiny