Exchange Server 2010
 
 
   
 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2012-01-24

Kalendár a pripomenutia

Pomocou kalendára môžete uložiť informácie o plánovaných činnostiach a schôdzach.

Začíname s aplikáciou Outlook Web App

Prístup k svojmu kontu môžete používať na ktoromkoľvek počítači s webovým prehľadávačom a pripojením na Internet.

Začíname s Outlookom na webe

Vytvorenie plánovanej činnosti

Vytvorte plánovanú činnosť v kalendári.

Kalendár

Žiadosť o schôdzu

Odošlite žiadosť o schôdzu iným osobám.

Žiadosť o schôdzu

Asistent plánovania

Nájdite najvhodnejší čas na naplánovanie schôdzí s inými osobami.

Rozvrhový asistent

Nastavenie opakovanej položky

Nastavte schôdzu alebo plánovanú činnosť, ktorá sa uskutočňuje pravidelne.

Nastavenie opakovanej položky

Príznaky a pripomenutia

Nastavte pripomenutia na správy v poštovej schránke.

Príznaky a pripomenutia