Sprievodca nastavením mobilného telefónu
Pomocou tohto sprievodcu môžete získať personalizované inštrukcie na nastavenie mobilného telefónu na prístup k vášmu kontu. Ak váš mobilný telefón alebo zariadenie podporuje službu Exchange ActiveSync (známu aj ako e-mail Exchange) a protokoly POP3 a IMAP4, môžete si vybrať, ktorý typ účtu chcete nastaviť. Služba Exchange ActiveSync je určená na synchronizáciu e-mailu, kalendára, kontaktov, úloh a ďalších údajov. Kontá s protokolmi POP3 a IMAP4 sú určené na odosielanie a prijímanie e-mailov.    Ak pri zobrazení tejto stránky nevidíte rozhranie sprievodcu, táto stránka sa nezobrazuje z webovej lokality Help.Outlook.com. Ak chcete používať sprievodcu, prejdite na lokalitu na webovej lokalite Help.Outlook.com.