Exchange Server 2010
 
 
   
 

Vzťahuje sa na: Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange

Téma naposledy upravená: 2012-01-24

Hlasová pošta

Z mobilného telefónu si môžete vypočuť svoju hlasovú poštu, e-mailové správy a informácie v kalendári. Pomocou hlasu ich všetky môžete cez telefón aj spravovať.

Sprievodca samoobslužného riešenia problémov hlasovej pošty

Sprievodcu inštaláciou použite na vyhľadanie návodu na nastavenie hlasovej pošty programu Outlook.

Nastavenie hlasovej pošty

Informácie o hlasovom prístupe k programu Outlook

Získajte ďalšie informácie o prístupe k hlasovej pošte pomocou telefónu.

Informácie o hlasovom prístupe k programu Outlook

Informácie o ukážke hlasovej pošty

Pomocou tejto funkcie zobrazte textovú verziu prichádzajúcej hlasovej správy.

Referencia na mobilné telefóny s hlasovou poštou

Príručka so stručným návodom k službe Outlook Voice Access

Vytlačte alebo prevezmite ponuky v službe Outlook Voice Access vo formáte PDF.

Príručka so stručným návodom k hlasovému prístupu k programu Outlook

Informácie o pravidlách odpovedania na hovory

Pomocou nastavenia pravidiel odpovedania na hovory určite systému hlasovej pošty spôsob spracovania prichádzajúcich hovorov .

Nastavenie rýchlej voľby v hlasovej pošte

Najčastejšie otázky: Hlasová pošta

Vy máte otázky týkajúce sa hlasovej pošty programu Outlook. My máme odpovede.

Najčastejšie otázky o hlasovej pošte