Exchange Server 2010
 
 
   
 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2012-02-06

Možnosti

Na zmenu nastavení konta použite stránku Možnosti.

Informácie o konte

Zobrazte a aktualizujte informácie o svojom konte.

Informácie o konte

Karta Pripojené kontá

Nastavte svoje konto na prijímanie e-mailov z iných e-mailových kont.

Nastavenie e-mailov

Odkazy na možnosti

Zobrazte všetky nastavenia na prispôsobenie konta.

Odkazy na možnosti

Zmena hesla konta

Ak chcete zmeniť heslo k svojmu kontu, prejdite na lokalitu Login.Live.com.

Zmena hesla konta

Karta Automatické odpovede

Nastavte odosielanie automatických odpovedí v čase, keď nebudete odpovedať na e-maily.

Karta Automatické odpovede

Karta Kontrola pravopisu

Nastavte možnosti, ktoré sa budú používať pri kontrole pravopisu v odosielaných správach.

Karta Kontrola pravopisu