Exchange Server 2010
 
 
   
 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-01-24

Kontakty i grupy

Kontakty i grupy służą do zapisywania informacji w osobistej książce adresowej poczty e-mail.

Wprowadzenie do aplikacji Outlook Web App

Więcej informacji o możliwościach konta e-mail.

Wprowadzenie do programu Outlook w sieci Web

Kontakty

Osobista książka adresowa służy do wyszukiwania kontaktów.

Kontakty

Tworzenie kontaktu

Zapisanie telefonu i adresu osoby, z którą chcesz się kontaktować.

Tworzenie kontaktu

Tworzenie grupy

Utworzenie listy prywatnej, umożliwiającej wysłanie wiadomości e-mail do wielu osób bez konieczności oddzielnego wprowadzania każdego adresu.

Tworzenie grupy

Tworzenie grupy publicznej

Utworzenie nowej grupy publicznej udostępnianej innym osobom lub dołączenie do grupy znajdującej się na liście w udostępnionej książce adresowej.

Tworzenie grupy publicznej