Kreator konfiguracji telefonu komórkowego
W tym kreatorze można uzyskać spersonalizowane instrukcje konfigurowania dostępu do konta z telefonu komórkowego lub tabletu. Jeśli telefon komórkowy lub urządzenie obsługuje protokół Exchange ActiveSync (zwany również pocztą e-mail programu Exchange), POP3 i IMAP4, można wybrać typ konfigurowanego konta. Protokół Exchange ActiveSync umożliwia synchronizację poczty e-mail, kalendarza, kontaktów, zadań i innych informacji. Konta POP3 i IMAP4 służą do wysyłania oraz odbierania wiadomości e-mail.    Jeśli podczas wyświetlania tej strony nie widać interfejsu kreatora, strona nie jest wyświetlana w witrynie sieci Web Help.Outlook.com. Aby użyć kreatora, przejdź do strony w witrynie sieci Web Help.Outlook.com.