Exchange Server 2010
 
 
   
 

Dotyczy: Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-01-24

Poczta głosowa

W telefonie komórkowym można odsłuchiwać wiadomości głosowe, wiadomości e-mail i wpisy kalendarza, a także zarządzać tymi wszystkimi elementami za pomocą operacji głosowych.

Kreator samodzielnej pomocy dotyczącej poczty głosowej

Korzystając z kreatora pomocy, poznaj instrukcje konfiguracji i używania usługi poczty głosowej w programie Outlook.

Konfigurowanie poczty głosowej

Outlook Voice Access — informacje

Więcej informacji na temat korzystania z systemu swojej poczty głosowej przez telefon.

Informacje o programie Outlook Voice Access

Informacje dotyczące podglądu poczty głosowej

Za pomocą tej funkcji możesz oglądać tekstowe wersje odbieranych wiadomości poczty głosowej.

Dokumentacja poczty głosowej w telefonie komórkowym

Przewodnik Szybki start programu Outlook Voice Access

Wydrukuj lub pobierz wersję PDF opisów menu programu Outlook Voice Access.

Przewodnik Szybki start programu Outlook Voice Access

Informacje o regułach odbierania połączeń

Skonfiguruj reguły odbierania połączeń określające sposób obsługi połączeń przychodzących w systemie poczty głosowej.

Konfigurowanie szybkiego wybierania poczty głosowej

Często zadawane pytania: Poczta głosowa

Masz pytania na temat systemu poczty głosowej w programie Outlook? My znamy odpowiedzi.

Często zadawane pytania dotyczące poczty głosowej