Exchange Server 2010
 
 
   
 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2013-01-21

Konfigurowanie poczty e-mail

W celu uzyskania dostępu do konta e-mail można używać różnych programów pocztowych.

Kreator ułatwiający konfigurowanie poczty e-mail

Aby uzyskać instrukcje konfigurowania programu poczty e-mail, użyj kreatora pomocy.

Kreator ułatwiający konfigurowanie poczty e-mail

Jak zalogować się na swoim koncie e-mail przy użyciu przeglądarki sieci Web

Dostęp do poczty e-mail można uzyskać za pomocą dowolnej przeglądarki sieci Web.

Jak zalogować się do aplikacji Outlook Web App

Dostęp do konta przy użyciu komputerów Mac

Dostęp do konta poczty e-mail na komputerze Mac.

Dostęp do konta przy użyciu komputerów Mac

Połączenie programu Outlook z tym kontem

Łączenie z kontem poczty e-mail przy użyciu programu Outlook.

Łączenie programu Outlook z tym kontem

Informacje o połączonych kontach

Konfiguracja połączenia z innymi kontami e-mail w celu uzyskania dostępu do wszystkich wiadomości e-mail z konta chmurowego.

Informacje o połączonych kontach

Dostęp do konta przy użyciu programów poczty e-mail z obsługą protokołów IMAP lub POP

Uzyskiwanie dostępu do konta e-mail za pomocą dowolnego programu do obsługi poczty internetowej.

Używanie programów poczty e-mail korzystających z protokołu IMAP lub POP

Obsługiwane programy i funkcje poczty e-mail

Informacje o programach, których można użyć w celu uzyskania dostępu do konta e-mail.

Obsługiwane funkcje i programy poczty e-mail