Exchange Server 2010
 
 
   
 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-02-06

Opcje

Na stronie Opcje można zmienić ustawienia swojego konta.

Informacje o koncie

Wyświetlanie i aktualizowanie danych konta.

Informacje o koncie

Karta Połączone konta

Konfiguracja konta do odbierania wiadomości e-mail z innych kont.

Konfigurowanie poczty e-mail

Opcje — kompendium

Wyświetlanie wszystkich ustawień, za pomocą których można dostosowywać swoje konto.

Dokumentacja opcji

Zmiana hasła konta

Przechodzenie do strony Login.Live.com w celu zmiany hasła do swojego konta.

Zmiana hasła konta

Karta Automatyczne odpowiedzi

Konfiguracja opcji wysyłania automatycznych odpowiedzi w razie niemożności samodzielnego odebrania wiadomości.

Karta Odpowiedzi automatyczne

Karta Pisownia

Wyświetlanie dostępnych opcji sprawdzania pisowni w wiadomościach wychodzących.

Karta Pisownia