Veviser for oppsett av mobiltelefon
Du kan bruke denne veiviseren til å få tilpassede instruksjoner om hvordan du konfigurerer mobiltelefonen for å få tilgang til kontoen. Hvis mobiltelefonen din eller enheten støtter Exchange ActiveSync (også henvist til som Exchange E-post), POP3, og IMAP4, kan du velge hvilken kontotype du vil konfigurere. Exchange ActiveSync er laget for å synkronisere e-post, kalender, kontakter, oppgaver og annen informasjon. POP3- og IMAP4-kontoer er utviklet for å sende og motta e-postmeldinger. Hvis du ikke ser veivisergrensesnittet på denne siden, betyr det at du ikke viser siden fra webområdet Help.Outlook.com. Hvis du vil bruke veiviseren, må du gå til på webområdet Help.Outlook.com.