Exchange Server 2010
 
 
   
 

Gjelder: Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange

Emnet sist endret: 2012-01-24

Talemeldinger

Du kan lytte til talemeldinger fra mobiltelefonen, høre e-post og kalenderinformasjon og administrere alle med stemmen over telefonen.

Veiviser for selvhjelp til oppsett av talemeldinger

Bruk veiviseren for hjelp til å finne instruksjonene for hvordan du konfigurerer og bruker talemeldinger i Outlook.

Konfigurere talemeldinger

Lære om for Outlook Voice Access

Lær mer om hvordan du får tilgang til talemeldinger over telefonen.

Lære om for Outlook Voice Access

Lære om forhåndsvisning av talemeldinger

Bruk denne funksjonen til å vise en tekstversjon av innkommende talemeldinger.

Referanse for talemeldinger på mobiltelefon

Hurtigveiledning for Outlook Voice Access

Skrive ut eller laste ned en PDF-versjon av menyene i Outlook Voice Access.

Hurtigveiledning for Outlook Voice Access

Lære om regler for besvaring av anrop

Konfigurere Regler for besvaring av anrop for å fortelle talemeldingssystemet hvordan innkommende anrop skal håndteres.

Konfigurere hurtigoppringing for talemeldinger

Vanlige spørsmål: Talemeldinger

Du har spørsmål om talemeldinger i Outlook. Vi har svar.

Vanlige spørsmål om talemeldinger