Exchange Server 2010
 
 
   
 

Digunakan bagi: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Topik terakhir diubah suai: 2012-02-06

Opsyen

Gunakan halaman Opsyen untuk mengubah seting untuk akaun anda.

Maklumat Akaun

Lihat dan kemas kini maklumat mengenai akaun anda.

Maklumat Akaun

Tab Akaun Disambung

Sediakan akaun anda untuk menerima e-mel daripada akaun e-mel anda yang lain.

Persediaan E-Mel

Rujukan Opsyen

Lihat semua seting yang anda boleh gunakan untuk menyesuaikan akaun anda.

Rujukan Opsyen

Mengubah Kata Laluan Akaun Anda

Pergi ke Login.Live.com untuk mengubah kata laluan untuk akaun anda.

Mengubah Kata Laluan Akaun Anda

Tab Balasan Automatik

Setkan balasan automatik untuk dihantar apabila anda tidak menjawab kepada e-mel.

Tab Balasan Automatik

Tab Ejaan

Setkan opsyen untuk digunakan apabila anda menyemak ejaan dalam mesej keluar anda.

Tab Ejaan