Exchange Server 2010
 
 
   
 

Мынаған қолданылады: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Бөлімнің соңғы жаңартылуы: 2012-02-06

Параметрлер

Тіркелгінің параметрлерін өзгерту үшін «Параметрлер» бетін пайдаланыңыз.

Тіркелгі туралы ақпарат

Тіркелгіңіз туралы мәліметті көріңіз және жаңартыңыз.

Тіркелгі туралы ақпарат

Қосылған тіркелгілер қойындысы

Басқа электрондық пошта тіркелгілерінен электрондық пошта алу үшін тіркелгіңізді теңшеңіз.

Электрондық поштаны орнату

Параметрлер сілтемесі

Тіркелгіңізді теңшеу үшін пайдалануға болатын барлық параметрлерді қараңыз.

Параметрлер сілтемесі

Жазбаңыздың құпия сөзін өзгерту

Тіркелгінің құпия сөзін өзгерту үшін Login.Live.com торабына өтіңіз.

Жазбаңыздың құпия сөзін өзгерту

Автоматты жауаптар қойындысы

Электрондық поштаға жауап бере алмайтын кезде жіберілетін автоматты жауаптарды орнатыңыз.

Автоматты жауаптар қойындысы

Емле қойындысы

Шығыс хабарларында емлені тексеру үшін пайдаланатын параметрлерді орнатыңыз.

Емле қойындысы