Exchange Server 2010
 
 
   
 

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2012-01-24

Kontakti i grupe

Upotrijebite kontakte i grupe za pohranu informacija u vaš adresar e-pošte.

Početak rada s web-aplikacijom Outlook Web App

Saznajte što možete učiniti s računom e-pošte.

Početak rada u programu Outlook na webu

Kontakti

U osobnom adresaru pronađite kontakte.

Kontakti

Stvaranje kontakta

Spremite telefonski broj i adresu osobe s kojom komunicirate.

Stvaranje kontakta

Stvaranje grupe

Stvorite osobni popis za slanje e-pošte većem broju osoba bez potrebe za zasebnim unošenjem svake adrese.

Stvaranje grupe

Stvaranje javne grupe

Stvorite novu javnu grupu za dijeljenje s ostalim osobama ili se pridružite grupi iz dijeljenog adresara.

Stvaranje javne grupe