Exchange Server 2010
 
 
   
 

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2013-01-21

Postavljanje e-pošte

Za pristup računu e-pošte možete koristiti brojne programe za e-poštu.

Čarobnjak za pomoć pri postavljanju e-pošte

U čarobnjaku za pomoć potražite upute za postavljanje programa za e-poštu.

Čarobnjak za pomoć pri postavljanju e-pošte

Prijavljivanje na račun e-pošte putem web-preglednika

E-pošti možete pristupiti iz bilo kojeg web-preglednika.

Prijavljivanje u web-aplikaciju Outlook

Pristup računu pomoću računala Mac

Pristupite računu e-pošte s računala Mac.

Pristup računu pomoću računala Mac

Povezivanje programa Outlook s ovim računom

Povežite se s računom e-pošte pomoću programa Outlook.

Povezivanje programa Outlook s ovim računom

Saznajte više o povezanim računima

Postavite vezu s drugim računima e-pošte da biste svoj e-pošti mogli pristupati putem računa u oblaku.

Saznajte više o povezanim računima

Pristup računu putem IMAP ili POP programa za e-poštu

Pristupajte računu e-pošte pomoću bilo kojeg programa za internetsku poštu.

Korištenje IMAP ili POP programa e-pošte

Podržani programi i značajke e-pošte

Informirajte se o programima pomoću kojih možete pristupati računu e-pošte.

Podržani programi i značajke e-pošte