Exchange Server 2010
 
 
   
 

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2012-02-03

Mobilni telefoni

Postavite telefon tako da možete pristupati porukama e-pošte, kalendaru, kontaktima, zadacima i porukama glasovne pošte.

Postavljanje računa e-pošte na mobilnom telefonu

Koristite mobilni telefon s računom e-pošte.

Mobilni telefoni

Postavljanje kontakata na mobilnom telefonu

Dodajte i sinkronizirajte kontakte na mobilnom telefonu.

Konfiguriranje kontakata na mobilnom telefonu

Slanje tekstne poruke

Doznajte kako poslati tekstnu poruku na telefon iz računa e-pošte.

Slanje tekstne poruke

Upravljanje mobilnim telefonom

Upravljajte sinkronizacijom telefona i izbrišite podatke s telefona ako ga izgubite ili vam ga ukradu.

Upravljanje mobilnim telefonom

Podrobnije informacije o korištenju Appleova iPhonea s računom

Postavite i koristite iPhone s računom e-pošte.

Korištenje uređaja Apple iPhone

Kartica Mobilni telefoni

Na kartici Mobilni telefon prikazuju se pojedinosti o mobilnom telefonu ili telefonima koji se povezuju s vašim računom.

Kartica Mobilni telefon