Exchange Server 2010
 
 
   
 

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2012-01-24

לוח שנה ותזכורות

השתמש בלוח השנה לאחסון מידע על פעילויות ופגישות.

תחילת העבודה עם יישום האינטרנט של Outlook

היכנס לחשבון שלך בכל מחשב המצויד בדפדפן אינטרנט ובחיבור לאינטרנט.

תחילת העבודה עם Outlook באינטרנט

יצירת פעילות

צור פעילות בלוח השנה שלך.

‏‏לוח שנה

בקשת פגישה

שלח בקשה לפגישה לאנשים אחרים.

בקשת פגישה

מסייע התזמון

אתר את הזמן הטוב ביותר לקביעת פגישות עם אנשים אחרים.

מסייע התזמון

הגדרת פריט חוזר

הגדר פעילות או פגישה שיתרחשו באופן סדיר לאורך זמן.

הגדרת פריט חוזר

דגלים ותזכורות

הגדר תזכורות מעקב להודעות בתיבת הדואר שלך.

דגלים ותזכורות