אשף ההתקנה של טלפונים ניידים
באפשרותך להשתמש באשף זה לקבלת הנחיות מותאמות אישית להגדרת הטלפון הנייד או מחשב הלוח לצורך גישה לחשבון שלך. אם הטלפון או ההתקן הנייד שלך תומך ב- Exchange ActiveSync (נקרא גם 'דואר אלקטרוני של Exchange'), ב- POP3 וב- IMAP4, תוכל לבחור איזה סוג חשבון להגדיר. Exchange ActiveSync מיועד לסנכרן דואר אלקטרוני, לוח שנה, אנשי קשר, משימות ומידע נוסף. חשבונות POP3 ו- IMAP4 מתוכננים לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני.    אם אינך רואה את ממשק האשף בעת הצגת דף זה, אינך מציג דף זה מאתר האינטרנט Help.Outlook.com. כדי להשתמש באשף, עבור אל באתר האינטרנט Help.Outlook.com.