Exchange Server 2010
 
 
   
 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Huling binagong paksa: 2012-01-24

Mga Contact at Grupo

Gamitin ang Mga contact upang iimbak ng impormasyon sa iyong e-mail address book.

Pagsisimula sa Outlook Web App

Matutunan ang tungko sa mga bagay na maaari mong gawin sa iyong e-mail account.

Pagsisimula sa Outlook sa Web

Mga Contact

Gamitin ang iyong personal address book upang mahanap ang iyong mga contact.

Mga Contact

Gumawa ng Contact

I-save ang impormasyon ng telepono at address para sa isang taong kaugnay mo.

Gumawa ng Contact

Gumawa ng Grupo

Gumawa ng isang pribadong listahan para sa pagpapadala ng e-mail sa maraming tao nang hindi ipinapasok ang bawat address nang hiwa-hiwalay.

Gumawa ng Grupo

Gumawa ng Pampublikong Grupo

Gumawa ng isang bagong pampublikong grupong ibabahagi sa iba pang mga tao, o sumali sa isang grupong nakalista sa iyong nakabahaging address book.

Gumawa ng Pampublikong Grupo