Exchange Server 2010
 
 
   
 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Huling binagong paksa: 2012-02-06

Para sa mga Administrator ng Exchange Online

Makita ang tulong na kailangan mo para pamahalaan ang pang-araw-araw na pagpapatakbo para sa iyong organisasyon sa Exchange Online.

Pamahalaan ang Iyong Samahan - Live@edu

Alamin kung paano pamahalaan ang Exchange Online kasama ang Outlook Live para sa Live@edu.

Pamahalaan ang Iyong Organisasyon – Live@edu

Pamahalaan ang Iyong Organisasyon - Office 365 para sa Mga Enterprise

Alamin kung paano pamahalaan ang Exchange Online sa Microsoft Office 365 para sa mga enterprise.

Pamahalaan ang Exchange Online para sa mga Negosyo

Pamahalaan ang Iyong Organisasyon - Office 365 para sa Mga Propesyonal at Maliliit na Negosyo

Alamin kung paano pamahalaan ang Exchange Online sa Microsoft Office 365 para sa mga propesyunal at mga maliit na negosyo.

Pamahalaan ang Exchange Online para sa Maliliit na Negosyo