Wizard sa Pag-setup ng Mobile Phone
Maaari mong gamitin ang wizard na ito para makakuha ng mga personalized na tagubilin para sa pag-set up ng iyong mobile phone o tablet para i-access ang iyong account. Kung sinusuportahan ng iyong mobile phone o device ang Exchange ActiveSync (tinutukoy rin bilang e-mail ng Exchange), POP3, at IMAP4, mapipili mo kung anong uri ng account ang ise-set up. Ang Exchange ActiveSync ay dinisenyo upang mag-synchronize ng e-mail, kalendaryo, contact, gawain, at ibang impormasyon. Dinisenyo ang mga account na POP3 at IMAP4 upang magpadala at tumanggap ng mga mensaheng e-mail.    Kung hindi mo nakikita ang interface ng wizard kapag tinitingnan ang pahinang ito, hindi mo tinitingnan ang pahinang ito mula sa Web site na Help.Outlook.com. Para magamit ang wizard, pumunta sa sa Web site na Help.Outlook.com.