Exchange Server 2010
 
 
   
 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2012-01-24

تقویم و یادآورها

از تقویم برای ذخیره اطلاعات مربوط به قرار ملاقات ها و جلسات استفاده کنید.

شروع به کار با ‏Outlook Web App‏

از هر رایانه ای كه دارای مرورگر وب و قابلیت اتصال به اینترنت است، به حساب خود دسترسی داشته باشید.

آغاز کار با Outlook روی اینترنت

ایجاد یک قرار ملاقات

یک قرار ملاقات در تقویم خود ایجاد کنید.

تقویم

درخواست یک جلسه

یک درخواست جلسه به سایر افراد ارسال کنید.

درخواست یک جلسه

دستیار برنامه ریزی

بهترین زمان برای تنظیم جلسات با سایر افراد را بیابید.

دستیار برنامه ریزی

تنظیم یک مورد تكرار شونده

یک جلسه یا ملاقات را تنظیم کنید بگونه ای که در یک دوره زمانی مرتباً تکرار شود.

تنظیم یک مورد تکرار شونده

پرچم ها و یادآورها

یادآورهای آینده را در قسمت پیام ها در صندوق پستی خود تنظیم کنید.

پرچم ها و یادآورها