Exchange Server 2010
 
 
   
 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2013-01-21

تنظیم ایمیل

شما می توانید از انواع مختلف برنامه های ایمیل برای دسترسی به حساب ایمیل خود استفاده کنید.

برنامه جادویی راهنمای تنظیم ایمیل

از برنامه جادویی تنظیمات برای یافتن دستورالعمل های مربوط به راه اندازی برنامه ایمیل دلخواه خود استفاده کنید.

برنامه جادویی راهنمای تنظیم ایمیل

نحوه ورود به ايميل خود با استفاده از يك مرورگر وب

شما می توانید از طریق یک مرورگر وب به ایمیل خود دسترسی داشته باشید.

نحوه ثبت نام در برنامه Outlook Web

دسترسی به حساب خود با استفاده از یک مکینتاش

دسترسی به حساب ایمیل خود از طریق Mac خود.

دسترسی به حساب خود با استفاده از یک مکینتاش

اتصال Outlook به این حساب

اتصال به حساب ایمیل خود با استفاده از Outlook.

اتصال Outlook به این حساب

کسب اطلاعات در مورد اشتراک های متصل

راه اندازی یک اتصال به سایر حساب های ایمیل تا بتوانید از حساب مبتنی بر سیستم ابر خود به همه ایمیل های خود دسترسی داشته باشید.

کسب اطلاعات در مورد حساب های متصل

دسترسی به حساب خود با استفاده از برنامه های ایمیل IMAP یا POP

دسترسی به حساب ایمیل خود با استفاده از برنامه ایمیل اینترنتی.

استفاده از برنامه های ایمیل IMAP یا POP

ویژگی ها و برنامه های ایمیل پشتیبانی شده

کسب اطلاعات درباره برنامه هایی که می توانید برای دسترسی به حساب ایمیل خود استفاده کنید.

ویژگی ها و برنامه های ایمیل پشتیبانی شده