Exchange Server 2010
 
 
   
 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2014-06-24

ایمیل

از هر مرورگر وبی حساب ایمیل خود را استفاده کنید.

ایمیل

تنظیم ایمیل

برای استفاده از حساب خود، برنامه ایمیل دلخواه را راه اندازی کنید. به صفحه برنامه جادویی راهنمای تنظیم ایمیل بروید.

تنظیم ایمیل

تقویم و یادآورها

جلسات و قرارملاقاتها را روی تقویم خود برنامه ریزی کنید.

تقویم و یادآورها

تلفن های همراه

برای دسترسی به ایمیل، تقویم، مخاطبین، تلفن همراه خود را راه اندازی کنید. استفاده کنید. به صفحه برنامه جادویی تنظیم تلفن همراه بروید.

تلفن های همراه

مخاطبین و گروه ها

تلفن و آدرس فردی که با وی در ارتباط هستید را ذخیره کنید.

مخاطبین و گروه ها

گزینه ها

تنظیمات را برای حساب خود سفارشی کنید.

گزینه ها

پست صوتی

راه اندازی پست صوتی و یادگیری نحوه دسترسی به ایمیل، تقویم، و مخاطبین با استفاده از فرمان های صوتی.

پست صوتی

فیلم های راهنمای Outlook Web App

فیلم هایی که نحوه تنظیم ایمیل و اجرای سایر کارهای رایج را شرح می دهند تماشا کنید.

ویدیوهای راهنمای Outlook Web App