Exchange Server 2010
 
 
   
 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2012-02-06

گزینه ها

از صفحه گزینه ها برای تغییر تنظیمات اشتراک خود استفاده کنید.

اطلاعات حساب

اطلاعات مربوط به اشتراک خود را مشاهده و بروز کنید.

اطلاعات حساب

زبانه اشتراک های متصل

تنظیم اشتراک خود جهت دریافت ایمیل از سایر اشتراک های ایمیل خود.

تنظیم ایمیل

مرجع گزینه ها

همه تنظیماتی را که می توانید برای سفارشی کردن اشتراک خود استفاده کنید را مشاهده کنید.

مرجع گزینه ها

تغییر رمز عبور حساب خود

برای تغییر رمز عبور اشتراک خود به Login.Live.com مراجعه کنید.

تغییر رمز عبور حساب خود

زبانه پاسخ های خودکار

ارسال پاسخ های خودکار را روی زمانیکه به ایمیل پاسخ نمی دهید تنظیم کنید.

زبانه پاسخ های خودکار

زبانه املا

هنگام بررسی املاء در پیام های خروجی، گزینه ها را روی استفاده تنظیم کنید.

زبانه املا