Exchange Server 2010
 
 
   
 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2012-01-30

E-mail

Nastavení a používání e-mailového účtu pomocí webového prohlížeče

Začínáme s Outlook Web Appem

Možnosti využití e-mailového účtu

Začínáme s aplikací Outlook na webu

Nastavení e-mailu

Nastavení preferovaného e-mailového programu pro použití s účtem

Nastavení e-mailu

Chatování v aplikaci Outlook Web App

Rychlé zasílání zpráv pomocí aplikace Outlook Web App

Chat v aplikaci Outlook na webu

Automatické předávání zpráv dál na jiný účet pomocí pravidel

Automatické předávání zpráv dál nebo přesměrování příchozích zpráv na jiný účet pomocí pravidel

Automatické předávání zpráv dál pomocí pravidel

Vytvoření zprávy

Vytváření a odesílání zpráv

E-mail

Informace o pravidlech složky Doručená pošta

Vytváření pravidel pro správu příchozích e-mailů

Vytváření pravidel

Hledání položky

Vyhledávání položek ve složce Doručená pošta

Hledání položky

Práce s přílohami

Přidávání dokumentů ke zprávám a žádostem o schůzku

Práce s přílohami