Exchange Server 2010
 
 
   
 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2012-01-24

Kontakty a skupiny

Kontakty a skupiny slouží k uložení informací v osobním e-mailovém adresáři.

Začínáme s Outlook Web Appem

Možnosti využití e-mailového účtu

Začínáme s aplikací Outlook na webu

Kontakty

Osobní adresář lze použít k vyhledání kontaktů.

Kontakty

Vytvoření kontaktu

Slouží k uložení telefonního čísla a adresy osoby, se kterou komunikujete.

Vytvoření kontaktu

Vytvoření skupiny

Slouží k vytvoření soukromého seznamu k odesílání e-mailových zpráv více osobám bez nutnosti samostatného zadávání každé adresy.

Vytvoření skupiny

Vytvoření veřejné skupiny

Slouží k vytvoření nové veřejné skupiny pro sdílení s ostatními nebo připojení ke skupině uvedené ve sdíleném adresáři.

Vytvoření veřejné skupiny