Exchange Server 2010
 
 
   
 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2012-02-06

Možnosti

Na stránce Možnosti je možné změnit nastavení účtu.

Informace o účtu

Zobrazení a aktualizace informací o účtu

Informace o účtu

Karta Připojené účty

Nastavení účtu pro příjem e-mailů z dalších e-mailových účtů

Nastavení e-mailu

Odkazy na možnosti

Zobrazení všech nastavení, která lze použít k přizpůsobení účtu

Odkazy na možnosti

Změna hesla účtu

Změna hesla k účtu na stránce Login.Live.com

Změna hesla účtu

Karta Automatická odpověď

Nastavení automatických odpovědí, které se mají odesílat v době vaší nepřítomnosti

Karta Automatická odpověď

Karta Pravopis

Nastavení možností pro kontrolu pravopisu v odchozích zprávách

Karta Pravopis